Các lớp chất lượng cao - trithucmoi_net

3. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi phát sinh các khoản phạt vi phạm hành chính trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ?Khi phát sinh các khoản phạt vi phạm hành chính trong quá trình sử dụng dịch vụ. Hakhóa học khai báo hải quan điện tửi bên sẽ cùng xem xét, nếu trách nhiệm đến từ phía VinaTas, chúng tôi sẽ chịu các khoản phạt này thay cho khách hàng. Điều khoản này được thể hiện rõ ràng trong hợp đông dịch vụ.4. Chất lượng dịch vụ của VinaTas như thế nào?Hơn 800 khách hàng đã sử dụng và hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, trong đó có những doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp sản xuất và xây dựng có doanh số từ 500 tỷ đến 1000 tỷ đồng.Hơn 70% khách hàng hiện tại của VinaTas đã ký hợp đồng và làm việc với chúng tôi trên 4 năm.5. Chúng tôi phải trả một khoản thù lao thế nào khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế - kế toán trọn góiDịch vụ chúng tôi bắt đầu từ 700.000 đồng/ tháng dành cho các doanh nghiệp mới thành lập. Tùy theo phát sinh, giá dịch vụ có sự thay đổi. Bạn có thể tham khảo tại bảng giá dịch vụ đính kèm.

Buổi 7+8: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành.Khái niệm giá thành.Tập hợp chi phí để tính giá thành.Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương).Các phương pháp tính giá thành (Theo đơn đặt hàng, Theo tỷ lệ, Theo Z kế hoạch).Buổi 9, 10, 11,12: Kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và Lập BCTC.Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ + Kết chuyển xác định KQKD.Thực hiện các bút toán cuối kỳ (Gồm bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, Phân bổ chi phí trả trước dài hạn, Bút toán tiền lương và các khoản trích theo lương,Bút toán kết chuyển thuế VAT đầu vào và đầu ra, Các bút toán về điều chỉnh cuối kỳ gồm tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có. Cộng với các nghiệp vụ về đối chiếu công nợ, các bút toán lập dự phòng).Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí và kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.Lập báo cáo tài chính.Mục đích của Báo cáo tài chính.Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính khóa học khai báo thuếcũng như trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính.Cách lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chinh) trên bộ báo cáo tài chính thực tế của Công ty.Giải bài tập lập báo cáo tài chính và giải đáp các vướng mắc của học viên

Đảm bảo cung cấp cho các học viên những văn bản qui phạm về pháp luật thuế, hóa đơn chứng từ mới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuế ban hành.- Học viên sau khi học xong khóa học này là thực hiện khai báo được các loại thuế do Tổng cục Thuế quản lí, như báo cáo thuế hàng tháng(thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN, thuế TTĐB, thuế môi trường, thuế tài nguyên…), báo cáo thuế hàng quý ( thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN, thuế giá trị gia tăng, hàng năm (thulớp học kế toán trưởngế môn bài) và thực hiện quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN của các doanh nghiệp thương mại và sản xuất để nộp cho cơ quan thuế đúng thời gian qui định. Ngoài ra, còn thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT, thuế TNCN.- Trang bị cho học viên kiến thức thực tế về hóa đơn chứng từ sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, chứng từ luân chuyển nội bộ, đưa hàng đi gia công, xuất hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo..., thủ tục đặt in hóa đơn – tự in hóa đơn, phương pháp lập hóa đơn chứng từ, xử lí khi ghi sai hóa đơn, xử lí khi mất hóa đơn,…. ( thông tư 64/2013/TT-BTC)- Trang bị cho học viên những văn bản xử lí khi vi phạm về pháp luật thuế như là nộp trễ báo cáo thuế, nộp trễ tiền vào ngân sách nhà nước, hành vi khai sai dẫn đến thuế số thuế phải nộp nhà nước ….