6 'đừng' phụ nữ khi yêu phải nhớ

6 'đừng' phụ nữ khi yêu phải nhớ

Phụ nữ khi yêu nhiều người thường 'quên cả đường đi lối về' 'đắm đuối cá chuối' với người yêu. Họ quên rằng, đôi khi, tình yêu cũng cần 'thở' và cuộc sống còn có những thứ tình cảm thiêng liêng.Read More »