IMF là gì, logo IMF có gì?

IMF là gì, logo IMF có gì?

Giá heo hơi hôm nay (15/10) báo không có nhiều thay đổi so với cuối tuần trước, với mức trung bình cả nước vẫn gần 52.000 đồng/kg.