Nông dân vừa bán heo vừa khóc

Nông dân vừa bán heo vừa khóc

Đây được xem là cuộc khủng hoảng thịt heo lớn nhất tại nước ta trong hàng chục năm qua.   Hàng loạt trang trại chăn nuôi heo đang rao bánRead More »