Nhà đầu tư BOT nản lòng vì bị nói 'ăn dày'  

Nhà đầu tư BOT nản lòng vì bị nói 'ăn dày'   

"Chúng tôi được hưởng lợi nhuận 11-12% trên vốn chủ sở hữu theo hợp đồng. Dự án được các bộ thẩm tra, quyết toán thì tham nhũng ở đâu, ăn dày ở đâu?", ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco nói.Read More »