Uber tại Đông Nam Á sắp về tay Grab

Uber tại Đông Nam Á sắp về tay Grab

Dịch vụ gọi xe lớn nhất Đông Nam Á Grab sắp hoàn tất mua lại bộ phận Uber tại khu vực này. Theo các báo cáo thì thỏa thuận có thể được ký trong tuần này hoặc tuần tới.

Bitcoin bị bỏ rơi

Bitcoin bị bỏ rơi

Số lượng giao dịch trung bình mỗi ngày của Bitcoin đã giảm hơn một nửa trong 2 tháng gần đây.