6 kinh nghiệm đàm phán dành cho nữ doanh nhân

6 kinh nghiệm đàm phán dành cho nữ doanh nhân

DIỆP BÙI | Đàm phán - thương lượng hợp đồng, giải quyết mâu thuẫn... là một trong những công việc chính của doanh nhân. Là một phụ nữ, tôi đã gặp không ít khó khăn với nhiệm vụ này. Sau 9 năm...Read More »