Lừa bán "người yêu" qua biên giới

Lừa bán "người yêu" qua biên giới

Biết Gi. vừa bỏ chồng sau 3 ngày chung sống, Chịa đã chủ động làm quen rồi vờ tán tỉnh yêu đương, sau đó móc nối cùng đồng bọn lừa bán “người yêu” sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.Read More »