Khi môi giới bị 'rơi mối'

Khi môi giới bị 'rơi mối'

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn, TP HCM không thuộc trường hợp chỉ định chuyển nhượng, thế nhưng Công ty Lavenue lại nhận chuyển nhượng thông qua hình thức chỉ định.