Techcombank được áp dụng tiêu chuẩn Basel II

Techcombank được áp dụng tiêu chuẩn Basel II

(NDH) Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của Basel II là đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ít nhất là 8%. Tại thời điểm cuối quý I, tỷ lệ an toàn vốn của Techcombank (theo thông tư 36) đạt mức 13,8%.

Grab muốn trở thành ngân hàng điện tử

Grab muốn trở thành ngân hàng điện tử

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang nghiên cứu tiềm năng của việc cho phép các công ty có nguồn gốc phi ngân hàng hoạt động dưới dạng ngân hàng trực tuyến...