61% startups ‘tỷ đô’ đến từ Mỹ

61% startups ‘tỷ đô’ đến từ Mỹ

Start-up thành công bởi giải quyết được vấn đề cụ thể mà khách hàng mong muốn. Lao vào thị trường không có nhu cầu hay hàng loạt các lý do khác là những nguyên nhân ...Read More »

Dấn thân để thành công

Dấn thân để thành công

Start-up thành công bởi giải quyết được vấn đề cụ thể mà khách hàng mong muốn. Lao vào thị trường không có nhu cầu hay hàng loạt các lý do khác là những nguyên nhân ...Read More »