Khoảng giá mua bán vàng SJC thu hẹp

Khoảng giá mua bán vàng SJC thu hẹp

Trên thị trường trong nước sáng ngày 3/5, các doanh nghiệp tiếp tục hạ mạnh giá vàng, có nơi giảm tới 100.000 đồng; trong khi USD tại phần lớn ngân hàng thương mại đều đi ...Read More »

Xuất khẩu rau, quả ước đạt 1 tỷ USD

Xuất khẩu rau, quả ước đạt 1 tỷ USD

Trên thị trường trong nước sáng ngày 3/5, các doanh nghiệp tiếp tục hạ mạnh giá vàng, có nơi giảm tới 100.000 đồng; trong khi USD tại phần lớn ngân hàng thương mại đều đi ...Read More »