Vỡ mộng đại dự án cao su

Vỡ mộng đại dự án cao su

Ngành dệt may Việt Nam vốn bị nút thắt cổ chai trong khâu dệt và vải, nhưng mảng vài Denim và jeans thì lại khác.

Lao đao vì... bí đao

Lao đao vì... bí đao

Ngành dệt may Việt Nam vốn bị nút thắt cổ chai trong khâu dệt và vải, nhưng mảng vài Denim và jeans thì lại khác.