Nghệ An: Mía đồng loạt trổ cờ!

Nghệ An: Mía đồng loạt trổ cờ!

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay giảm khoảng 1.000 đồng/kg. Trong đó, tại Hà Nội, Hà Nam, giá heo hơi đồng loạt giảm một giá xuống lần lượt 44.000 đồng và 43.000 đồng/kg, mức ...