Lựa chọn tương lai cho hồ tiêu

Lựa chọn tương lai cho hồ tiêu

Cho đến thời điểm này, cuộc khủng hoảng giá lợn diễn ra tròn 1 năm, kể từ thời điểm Trung Quốc thông báo ngừng nhập khẩu lợn tiểu ngạch từ Việt Nam.Read More »