'Thợ mộc tí hon' đóng đồ chơi ở Hà Nội  

'Thợ mộc tí hon' đóng đồ chơi ở Hà Nội   

Bằng những dụng cụ cưa, búa, đinh, giấy nhám. Các bạn nhỏ Hà Nội có thể tự kẻ vẽ, cưa đục làm những đồ chơi hình chiếc xe đạp, bàn lăn bi bằng gỗ thông qua một buổi hướng dẫn làm thợ mộc.Read More »