4 cách học từ vựng hiệu quả  

4 cách học từ vựng hiệu quả   

Cô Ms Hoa - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Ms Hoa TOEIC - người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy TOEIC chia sẻ một số phương pháp giúp bạn học từ vựng hiệu quả hơn.Read More »

Đáp án bài hình năm 1997 của Mỹ  

Đáp án bài hình năm 1997 của Mỹ   

Khoảng một nửa số người tham gia giải bài toán đưa ra câu trả lời không chính xác. Trong khi đó, nhiều người chỉ cần nhìn hình đã xác định đúng tỷ lệ diện tích theo yêu cầu đề bài.Read More »

Phân biệt 'brand' và 'trademark'  

Phân biệt 'brand' và 'trademark'   

"Brand" mang nghĩa "nhãn hiệu", còn"trademark" được dùng để chỉ một nhãn hiệu được bảo hộ bởi luật về quyền sở hữu trí tuệ. Cả hai từ này không đại diện cho "thương hiệu".Read More »