'Đôla' trong tiếng Anh  

'Đôla' trong tiếng Anh   

Ai cũng biết đồng "dollar" của Mỹ, tuy nhiên vẫn thường đọc theo phiên âm Việt Nam là "đôla". Cách phát âm này không chính xác.Read More »

Thử tài tư duy với bài hình học lớp 8  

Thử tài tư duy với bài hình học lớp 8   

Bài toán liên quan đến những hình cơ bản như hình vuông và hình tròn nằm trong đề thi đánh giá năng lực tư duy Toán dành cho học sinh lớp 7-8. Bạn hãy đưa ra đáp án trong thời gian nhanh nhất có thể.Read More »