Tỉ lệ chọi vào lớp 10 TP. HCM năm 2017

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 TP. HCM năm 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM vừa công bố số liệu ban đầu về học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2017-2018. Nhìn chung nhiều trường THPT có tỷ lệ chọi khá cao so với kỳ tuyển sinhRead More »