Rong chơi Tuy An nghe gành Đá Đĩa hát

Rong chơi Tuy An nghe gành Đá Đĩa hát

Tôi chuẩn bị đến gành Đá Đĩa. Đón tôi với cái nắng gay gắt của tháng Ba, cảnh vật Phú Yên mang sắc màu lặng lẽ và nắng vẫn chan hòa, rực rỡ lan tỏa trên đầuRead More »