Khách sạn lo mất khách vì Airbnb

Khách sạn lo mất khách vì Airbnb
Kenneth Atkinson, Chủ tịch Grant Thornton Việt Nam, cho rằng trong năm tới Airbnb sẽ trở thành mối đe dọa với các hệ thống khách sạn, nhất là phân khúc tầm trung.
Xem Tiếp »

Hạ Long: Ngôi sao đang lên

Hạ Long: Ngôi sao đang lên
6 tháng đầu 2017, khách du lịch đến Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng đạt hơn 6 triệu lượt, trong đó khách quốc tế xấp xỉ 2,1 triệu lượt,
Xem Tiếp »