Doanh nhân Sao Đỏ và sứ mệnh think – tank

Doanh nhân Sao Đỏ và sứ mệnh think – tank

Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ sẽ không chỉ là sân chơi của những doanh nhân trẻ tiêu biểu các thời kỳ. Trở thành một think tank – nơi tập hợp trí tuệ, nhiệt huyết và...

Ông chủ AKIE đã có lúc muốn buông bỏ

Ông chủ AKIE đã có lúc muốn buông bỏ

Sáng lập AKIE với mục tiêu giải quyết bài toán tồn kho của thị trường, nhưng rồi chính mình lại bị mắc vào đó. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch ACM Holdings, kiêm nhà sáng lập AKIE đã có lúc muốn buông bỏ.