FLC đang mơ những gì?

FLC đang mơ những gì?

Ông C.H. Kim, Giám đốc Bộ phận Process Plant, Công ty Hyundai Engineering mong muốn được đầu tư vào Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đồng thời khẳng định, Hyundai ...

'Buôn' vàng thời nay lời lãi ra sao?

'Buôn' vàng thời nay lời lãi ra sao?

Ông C.H. Kim, Giám đốc Bộ phận Process Plant, Công ty Hyundai Engineering mong muốn được đầu tư vào Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đồng thời khẳng định, Hyundai ...