Vingroup thay đổi thành viên HĐQT

Vingroup thay đổi thành viên HĐQT

Trong kỳ, NT2 cũng đã hoàn trả các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (171,88 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (109 tỷ đồng).Read More »