Người Việt chi nghìn tỷ mua snack

Người Việt chi nghìn tỷ mua snack

Đợt này Bamboo Airways đăng tuyển 60 kỹ sư, 50 tiếp viên trưởng, 1 Trưởng phòng phụ trách sản phẩm và chính sách giá; 1 Giám đốc phụ trách kế hoạch thị trường; 2 Trưởng ...

Gỗ Việt lấn sân phân khúc xa xỉ

Gỗ Việt lấn sân phân khúc xa xỉ

Đợt này Bamboo Airways đăng tuyển 60 kỹ sư, 50 tiếp viên trưởng, 1 Trưởng phòng phụ trách sản phẩm và chính sách giá; 1 Giám đốc phụ trách kế hoạch thị trường; 2 Trưởng ...