Bổ nhiệm lại một số cán bộ

Bổ nhiệm lại một số cán bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại một số cán bộ lãnh đạo. Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm lại có...Read More »

Hỗ trợ gạo cho Phú Yên

Hỗ trợ gạo cho Phú Yên

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 228,315 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm...Read More »

Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn phục vụ xây dựng

Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn phục vụ xây dựng

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn phục vụ xây dựng trong nước; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành...Read More »