Vì sao xử lý tiêu cực, tham nhũng, kê khai tài sản phải để dân biết?

Vì sao xử lý tiêu cực, tham nhũng, kê khai tài sản phải để dân biết?
Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, trước đây một số vấn đề liên quan đến cán bộ không công khai nên người dân không biết để giám sát. Nếu chỉ kêu gọi chung chung nhưng không cung cấp thông tin thì người dân không có cơ sở để giám sát. Quyết định mới của Ban Bí thư đã lấp khoảng trống này. Thay mặt Ban Bí...
Xem Tiếp »

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 11/10.  Phát biểu bế mạc Hội...
Xem Tiếp »

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư và quyết định cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.  Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Buổi...
Xem Tiếp »

Cắt giảm bộ máy: Phải làm thực chất!

Cắt giảm bộ máy: Phải làm thực chất!
Hội nghị trung ương 6 khai mạc sáng 4-10 sẽ bàn thảo đề án xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Vấn đề là phải làm như thế nào cho thực chất? Nhằm...
Xem Tiếp »