"Chúng tôi muốn chơi cuộc chơi lớn về Data Center"

"Chúng tôi muốn chơi cuộc chơi lớn về Data Center"

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hiền Khanh, Giám đốc trung tâm dữ liệu của Tập đoàn VNPT sau khi Trung tâm dữ liệu Data Center Nam Thăng Long của VNPT chính thức trở thành một trong hai đơn vị của Việt Nam nhận chứng chỉ...Read More »