Nền tảng IoT của VNPT thuộc Top 5 Thế giới

Nền tảng IoT của VNPT thuộc Top 5 Thế giới

Tại cuộc Gặp mặt các nhà khoa học ngành thông tin và truyền thông nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) do Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức, VNPT cho biết sẽ xây dựng nền tảng IoT hoàn toàn mở để phát...Read More »

Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” với mục tiêu xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ...Read More »