Cổ phiếu bluechip có an toàn?

Cổ phiếu bluechip có an toàn?

Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Đạt Phương cho biết đầu tư thủy điện ở Việt Nam vẫn hiệu quả. Cơ cấu lợi nhuận Công ty đến 2020, mảng xây lắp sẽ giảm dần tỷ ...