PBoC “bơm” 300 tỷ NDT ra thị trường

PBoC “bơm” 300 tỷ NDT ra thị trường

PBoC ngày 16/1 đã “bơm” 300 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 43,60 tỷ USD) vào hệ thống tài chính nước này thông qua repo đảo ngược kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,65%.