Ngư dân “sập bẫy” bảo hiểm?

Ngư dân “sập bẫy” bảo hiểm?

HOÀNG NAM | Hợp đồng bảo hiểm tàu cá Bảo Việt giữ lại không trao cho ngư dân; thông báo thu phí lần 2 Bảo Việt gửi đến địa chỉ người khác… Khi tàu chìm, ngư dân mới ngã ngửa...