Chuyện telesales của ngành phi nhân thọ

Chuyện telesales của ngành phi nhân thọ

Linh Ngọc | Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Top đầu đều đã triển khai kênh bán hàng qua điện thoại (Telesales) nhưng thực tế doanh thu bán bảo hiểm qua kênh này vẫn còn rất...

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

BẢO QUYÊN | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức...

Bảo hiểm làm khó ngư dân

Bảo hiểm làm khó ngư dân

Hồng Ánh - Kỳ Nam | Nhiều trường hợp tàu cá bị nạn, ngư dân bị chết trên biển đã không được bảo hiểm chi trả, hoặc làm khó, chi trả không đầy đủ.