Biến biệt thự cổ thành di sản sống

Biến biệt thự cổ thành di sản sống

(PL)- Để những biệt thự cổ là không gian di sản có thể sống tiếp với giá trị tinh thần mà nó vốn có và mang lại những giá trị vật chất thực là câu hỏi rất nhiều chuyên gia đặt ra.