Bài cuối: Tiếp sức thoát nghèo bền vững

Bài cuối: Tiếp sức thoát nghèo bền vững
(HNM) - Những chủ trương, chính sách đúng hướng, kịp thời của Đảng, Nhà nước đã từng bước hỗ trợ cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng ...
Xem Tiếp »

Bài đầu: Hiện hữu những đổi thay

Bài đầu: Hiện hữu những đổi thay
(HNM) - Đã ít hơn những phận người lam lũ, căn nhà xiêu vẹo, con đường đất bị xẻ ngang, cắt dọc từng ám ảnh chúng tôi khi đến những bản làng người Mường, người Dao ở vùng khó khăn, xa xôi nhất của Hà ...
Xem Tiếp »