Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây

Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây

Trường Tiểu học xã Song Tử Tây (đảo Song Tử Tây, Khánh Hoà).

Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây

Lớp học tại đảo Song Tử Tây.

Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây

Các em thiếu nhi đảo Song Tử Tây nhận học bổng.

Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây

Các em thiếu nhi đảo Song Tử Tây nhận học bổng.

Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây Thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây

Thiếu nhi đảo Song Tử Tây vui đùa bên sân vườn.

Hoàng Thị Lệ Hà

Nguồn: vnexpress.net