Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Đường Trần Hưng Đạo.

Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Ga Hà Nội.

Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Ngã ba Lê Duẩn.

Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Đường Lê Duẩn.

Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Đường Nguyễn Thái Học.

Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Đường Kim Mã.

Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.

Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Đường Trần Duy Hưng.

Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ Một số tuyến đường Hà Nội yên bình ngày nghỉ lễ

Đường Nguyễn Chánh.

Phan Văn Toàn

Nguồn: vnexpress.net