KIS Việt Nam là thành viên giao dịch phái sinh thứ 8 của HNX

.
MB được triển khai hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa
Thị trường CKPS: 4 tháng giá trị giao dịch đạt gần 96,3 nghìn tỷ đồng
Thị trường cổ phiếu hoạt động an toàn, hiệu quả

Như vậy, đến nay đã có 8 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của HNX.

Ảnh minh họa

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính, cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến sở giao dịch chứng khoán và bảo đảm yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của sở giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký.

Các công ty chứng khoán phải có trang thông tin điện tử bảo đảm thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của công ty chứng khoán.

Danh sách 8 công ty chứng khoán thành viên thị trường chứng khoán phái sinh:

- Công ty CP chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

- Công ty CP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty CP chứng khoán Sài Gòn.

- Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

- Công ty CP chứng khoán VNDirect.

- Công ty CP chứng khoán Bản Việt.

- Công ty CP chứng khoán MB.

- Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam.

Nguồn: thoibaonganhang.vn