New York: Sắp có tòa nhà chung cư cao nhất thế giới

.
Nguồn: dothidiaoc.com