Những tỉnh nào vừa được Bộ GTVT đồng ý cho triển khai dịch vụ GrabTaxi?

.
Nguồn: thoidai.com.vn