Tự ngã xe có được bảo hiểm bồi thường?

Xin hỏi, trường hợp của tôi có được bảo hiểm bồi thường và nếu được thì cần làm những thủ tục gì?

Câu hỏi cần tư vấn gửi [email protected]@vnexpress.net

Nguồn: vnexpress.net