Đường dưới chân cầu vượt là một hay hai chiều?

Bảng chỉ dẫn chỉ ghi 3 làn trong khi thực tế là 4 hoặc 5 (2 làn trên cầu vượt, dưới chân cầu 2, 3 làn)

Câu hỏi cần tư vấn gửi [email protected]@vnexpress.net

Nguồn: vnexpress.net