Trở ngại khiến con người chưa tìm thấy dấu hiệu người ngoài hành tinh

.


 

Lê Hùng (Đồ họa: Chris Anderson)

Nguồn: vnexpress.net