Lý do vạn vật không thể hồi sinh sau khi chết

.


 

Lê Hùng (Đồ họa: Randall Hayes)

Nguồn: vnexpress.net