Thử tài tư duy với bài hình học lớp 8

Cho hình vuông ABCD cạnh 10 cm. Dùng compa vẽ 2 cung tròn bán kính BA và CD. Hai cung tròn này giao nhau tại M như hình vẽ.

thu-tai-tu-duy-voi-bai-hinh-hoc-lop-8
 

Hỏi diện tích phần màu xám trên hình vẽ bằng bao nhiêu? (pi = 3,14)

Thanh Tâm

Nguồn: vnexpress.net