Nghệ thuật giao tiếp: Thay thế "Sorry" bằng "Thanks"

.
Nguồn: vnexpress.net