Đong đếm vốn từ vựng tiếng Anh qua những câu đố mẹo

.
dong-dem-von-tu-vung-tieng-anh-qua-nhung-cau-do-meo
 
dong-dem-von-tu-vung-tieng-anh-qua-nhung-cau-do-meo-1
 
dong-dem-von-tu-vung-tieng-anh-qua-nhung-cau-do-meo-2
 
dong-dem-von-tu-vung-tieng-anh-qua-nhung-cau-do-meo-3
 
dong-dem-von-tu-vung-tieng-anh-qua-nhung-cau-do-meo-4
 
dong-dem-von-tu-vung-tieng-anh-qua-nhung-cau-do-meo-5
 

>>Xem đáp án

Nguồn: vnexpress.net