Cách đánh trọng âm động từ và giới từ hai âm tiết

.

 Thạch Anh

Nguồn: vnexpress.net