Cách đánh trọng âm động từ và giới từ hai âm tiết

.
Cách đánh trọng âm động từ và giới từ hai âm tiết
 
 
Cách đánh trọng âm động từ và giới từ hai âm tiết

 Thạch Anh

Nguồn: vnexpress.net