5 từ tiếng Anh về đồ ăn nhiều người phát âm sai

5-tu-tieng-anh-ve-do-an-nhieu-nguoi-phat-am-sai

Ảnh: Warosu

Câu 1: "Buffet" có cách phát âm chính xác là gì? 

a. /bəˈfeɪt/ 

b. /ˈbʊ fɪt/ 

c. /bəˈfɪt/ 

d. /bəˈfeɪ/ 

Quang Nguyen

Nguồn: vnexpress.net