Đáp án bài toán về mẩu băng dính

Đề bài:

Một mẩu băng dính được gấp lại như hình vẽ.

thu-thach-cuoi-tuan-voi-bai-toan-ve-mu-bang-dinh
 

Biết tam giác ABC đều và có diện tích là √3 cm2.

Hỏi chiều rộng mẩu băng dính là bao nhiêu?

Đáp án: √3 cm.

Nhận thấy chiều rộng mẩu băng dính chính bằng chiều cao tam giác ABC hạ từ B xuống AC.

Ta có diện tích tam giác ABC = (1/2) x AC2 x ( √3/2) = √3. Suy ra AC = 2 cm.

Chiều cao của tam giác ABC bằng AC x (√3/2) = 2 x  (√3/2) = √3 cm.

Vậy chiều rộng mẩu băng dính là √3 cm.

>>Đáp án gốc

Thanh Tâm

Nguồn: vnexpress.net