4 câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng gây rối trí của Apple

4-cau-hoi-phong-van-gay-roi-tri-cua-apple

Ảnh minh họa: Pinterest

Câu 1: Hộp đầu tiên có hai quả bóng màu trắng. Hộp thứ hai có hai quả bóng màu đen. Hộp thứ ba có một quả trắng và một quả đen. Các hộp được dán nhãn nhưng mọi nhãn đều sai.

Bạn được quyền mở một hộp, lấy ngẫu nhiên một quả bóng, xem màu và bỏ lại vào hộp mà không thể nhìn thấy màu quả bóng còn lại.

Vậy bạn cần mở hộp với nguyên tắc trên bao nhiêu lần để có thể dán đúng nhãn cho các hộp?

>>Xem đáp án

Nguồn: vnexpress.net