Ảnh hiếm: Vua Bảo Đại tuần du miền Trung năm 1932-1933

.

Ngôi đình nhỏ được quan Tri phủ Nghệ An cho xây dựng phía trước Hành cung ở Vinh để đón chuyến tuần du miền Trung lần thứ nhất của vua Bảo Đại, tháng 11/1932. Ảnh: Sogny-Marien.Thượng thư Nguyễn Hữu Bài (áo đen) tháp tùng vua Bảo Đại (khoác áo sáng màu) trong chuyến tuần du ở Vinh. Ảnh: Sogny-Marien.Đội danh dự của quân đội thuộc địa chờ đón vua Bảo Đại trước hành cung ở Vinh. Ảnh: Sogny-Marien.Các quan chức Pháp và Việt chờ đón vua Bảo Đại. Ảnh: Sogny-Marien.Thượng thư Nguyễn Hữu Bài tháp tùng vua Bảo Đại khi ông chuẩn bị rời hành cung ở Vinh đi Thanh Hóa. Ảnh: Sogny-Marien.Lễ đón Vua Bảo Đại tại hành cung ở Quảng Nam trong chuyến tuần du thứ hai ở miền Trung, tháng 1/1933. Ảnh: Sogny-Marien.Quan Công sứ Pháp đọc diễn văn chào mừng vua Bảo Đại tới thăm Quảng Nam. Từ trái sang: Hai quan đại thần Phạm Quỳnh, Nguyễn Hữu Bài, vua Bảo Đại và Jean François Eugène Charles - nguyên Khâm sứ Trung Kỳ, người đỡ đầu cho Bảo Đại trong thời gian du học tại Pháp. Ảnh: Sogny-Marien.Lễ đón vua Bảo Đại tại hành cung ở Quảng Nam. Ảnh: Sogny-Marien.Vua Bảo Đại thăm viếng lăng mộ Hiếu Văn Hoàng hậu và Hiếu Chiêu Hoàng hậu ở làng Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Ảnh: Sogny-Marien.Các quan trong tỉnh đón vua Bảo Đại tại Hành cung ở Hội An. Ảnh: Sogny-Marien.Quang cảnh tại hành cung Hội An khi vua Bảo Đại ghé thăm. Ảnh: Sogny-Marien.Từ trái sang: Tổng đốc Quảng Nam Ngô Đình Khôi, vua Bảo Đại, Khâm sứ Trung Kỳ Yves Chatel và ông Charles, người đỡ đầu của vua Bảo Đại. Ảnh: Sogny-Marien.Quang cảnh buổi đón tiếp vua Bảo Đại tại Hội An. Ảnh: Sogny-Marien.Vua Bảo Đại thăm chùa Ông Thu Xà của người Hoa ở Quảng Ngãi, tháng 1/1933. Trong ảnh, quan đại thần Nguyễn Hữu Bài đang trò chuyện với hai bang trưởng người Hoa tại chùa Thu Xà. Ảnh: Sogny-Marien.Video: Sơ lược lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 - 1954.

Ngôi đình nhỏ được quan Tri phủ Nghệ An cho xây dựng phía trước Hành cung ở Vinh để đón chuyến tuần du miền Trung lần thứ nhất của vua Bảo Đại, tháng 11/1932. Ảnh: Sogny-Marien.
Thượng thư Nguyễn Hữu Bài (áo đen) tháp tùng vua Bảo Đại (khoác áo sáng màu) trong chuyến tuần du ở Vinh. Ảnh: Sogny-Marien.
Đội danh dự của quân đội thuộc địa chờ đón vua Bảo Đại trước hành cung ở Vinh. Ảnh: Sogny-Marien.
Các quan chức Pháp và Việt chờ đón vua Bảo Đại. Ảnh: Sogny-Marien.
Thượng thư Nguyễn Hữu Bài tháp tùng vua Bảo Đại khi ông chuẩn bị rời hành cung ở Vinh đi Thanh Hóa. Ảnh: Sogny-Marien.
Lễ đón Vua Bảo Đại tại hành cung ở Quảng Nam trong chuyến tuần du thứ hai ở miền Trung, tháng 1/1933. Ảnh: Sogny-Marien.
Quan Công sứ Pháp đọc diễn văn chào mừng vua Bảo Đại tới thăm Quảng Nam. Từ trái sang: Hai quan đại thần Phạm Quỳnh, Nguyễn Hữu Bài, vua Bảo Đại và Jean François Eugène Charles - nguyên Khâm sứ Trung Kỳ, người đỡ đầu cho Bảo Đại trong thời gian du học tại Pháp. Ảnh: Sogny-Marien.
Lễ đón vua Bảo Đại tại hành cung ở Quảng Nam. Ảnh: Sogny-Marien.
Vua Bảo Đại thăm viếng lăng mộ Hiếu Văn Hoàng hậu và Hiếu Chiêu Hoàng hậu ở làng Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Ảnh: Sogny-Marien.
Các quan trong tỉnh đón vua Bảo Đại tại Hành cung ở Hội An. Ảnh: Sogny-Marien.
Quang cảnh tại hành cung Hội An khi vua Bảo Đại ghé thăm. Ảnh: Sogny-Marien.
Từ trái sang: Tổng đốc Quảng Nam Ngô Đình Khôi, vua Bảo Đại, Khâm sứ Trung Kỳ Yves Chatel và ông Charles, người đỡ đầu của vua Bảo Đại. Ảnh: Sogny-Marien.
Quang cảnh buổi đón tiếp vua Bảo Đại tại Hội An. Ảnh: Sogny-Marien.
Vua Bảo Đại thăm chùa Ông Thu Xà của người Hoa ở Quảng Ngãi, tháng 1/1933. Trong ảnh, quan đại thần Nguyễn Hữu Bài đang trò chuyện với hai bang trưởng người Hoa tại chùa Thu Xà. Ảnh: Sogny-Marien.
Video: Sơ lược lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 - 1954.
Nguồn: kienthuc.net.vn