Đà Nẵng: Quy định giá đất ở tại các khu dân cư thuộc huyện Hòa Vang

.
giá đất khu dân cư
Đà Nẵng quy định giá đất ở tại các khu dân cư thuộc huyện Hòa Vang

Cụ thể, tại địa bàn xã Hòa Ninh, Khu Tái định cư (TĐC) số 2 và số 3 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602: đường 7,5m giá 577.000 đồng/m2; đường 5,5m giá 481.000 đồng/m2. Khu TĐC phía Nam nhà vườn Hòa Ninh và Khu TĐC số 4 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602: đường 7,5m giá 850.000 đồng/m2; đường 5,5m giá 750.000 đồng/m2 và đường 3,75m giá 600.000 đồng/m2. Khu TĐC số 1 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602: đường 7,5m giá 642.000 đồng/m2; đường 5,5m giá 535.000 đồng/m2.

Tại Khu công nghiệp Thanh Vinh thuộc xã Hoà Sơn và xã Hòa Liên: đường 10,5m giá 3.168.000 đồng/m2.

Tại xã Hòa Liên, Khu TĐC xã Hòa Liên: đường 7,5m giá 900.000 đồng/m2 và đường 5,5m giá 600.000 đồng/m2. Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài: đường 10,5m giá 2.020.000 đồng/m2; đường 7,5m giá 1.730.000 đồng/m2 và đường 5,5m giá 1.150.000 đồng/m2.

Tại xã Hòa Sơn, Khu TĐC số 7 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602: đường 10,5m giá 856.000 đồng/m2; đường 7,5m giá 713.000 đồng/m2 và đường 5,5m giá 594.000 đồng/m2. Khu TĐC Hòa Sơn và Khu TĐC số 6 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602: đường 10,5m giá 941.000 đồng/m2; đường 7,5m giá 784.000 đồng/m2 và đường 5,5m giá 653.000 đồng/m2. Khu TĐC phía Nam đường Hoàng Văn Thái: đường 7,5m giá 720.000 đồng/m2 và đường 5,5m giá 600.000 đồng/m2.

Tại xã Hòa Phú, Khu dân cư nhà ở cán bộ giáo dưỡng số 3: đường 5,5m có giá 500.000 đồng/m2.

Tại xã Hòa Bắc, Khu dân cư Nam Yên, Nam Mỹ và Tuyến đường ADB5: đường 5,5m có giá 240.000 đồng/m2.

Nguồn: batdongsan.com.vn