Khai mạc Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Hữu Ngọc phát biểu khai mạc hội thi.
 ( Ảnh: HM)

Hội thi “Ánh sáng soi đường” là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, khả năng vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên Khối trường học.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015- 2030” trong đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Tổ chức cho biết: Hội thi sẽ được tiến hành vòng bảng cá nhân từ ngày 5/3/2017 – 16/4/2017 dành cho đối tượng là sinh viên Việt Nam đang theo học tập tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Trong 3 tháng đầu tổ chức thi bảng cá nhân, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tiến hành lựa chọn 07 thí sinh (5 thành viên chính thức và 2 thành viên dự bị) tham gia đội thi do Trung ương Đoàn tổ chức. Bảng thi đội tuyển cấp Đoàn Khối dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 4/2017. Mỗi  đội thi gồm 5 thành viên tham gia thi theo hình thức sân khấu hóa.

Ở bảng cá nhân, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho các thí sinh có số điểm từ cao xuống thấp theo kết quả thi trực tuyến. Ở Bản đội tuyển, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba  và các giải khuyến khích cho các đội tuyển tham giá./.

Hoàng Mẫn Nguồn: dangcongsan.vn