Việt Nam, Trung Quốc nhất trí kiểm soát bất đồng trên biển, tăng cường hợp tác

.
Nguồn: www.vietgiaitri.com