Noo Phước Thịnh bị phản đối khi chê giọng ca phi giới tính

.
Nguồn: www.vietgiaitri.com