Huy động thành công 3.510 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

.
(HNMO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

(Ảnh minh họa từ Internet)

HNX cho biết, tổng khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng cho 6 kỳ hạn. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 20 năm và 30 năm có khối lượng gọi thầu cho mỗi kỳ hạn là 500 tỷ đồng. Khối lượng còn lại chia đều cho trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.510 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm thu hút 17 thành viên dự thầu, huy động thành công 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,45%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 150 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 150 tỷ đồng với lãi suất 3,45%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,43%/năm, tăng 0,03%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,43%/năm.

6 thành viên dự thầu trái phiếu kỳ hạn 15 năm, huy động được 860 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,73%/năm, tăng 0,03%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, nhưng không có thành viên tham gia dự thầu.

Trái phiếu các kỳ hạn 7 năm, 20 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 80.901 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu chính phủ tại HNX.
T.Hương
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
trái phiếu huy động đấu thầu hanoimoi báo hà nội mới
Nguồn: hanoimoi.com.vn