Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra công vụ

(HNMO) - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 10-3-2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2017.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm 15 thành viên, Trưởng đoàn là Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng. Các Phó Trưởng đoàn và thành viên khác của Đoàn thuộc nhiều cơ quan của thành phố: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố...

Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được UBND thành phố giao. Thời hạn kiểm tra từ ngày 10-3 đến hết ngày 31-12-2017.
Phong Thu
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
kiểm tra công vụ Đoàn kiểm tra công vụ
Nguồn: hanoimoi.com.vn