Hà Nội đặt hàng toàn bộ quỹ nhà ở thương mại tại khu X2 Đại Kim, Hoàng Mai cho tái định cư

.
UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 179/TB-UBND truyền đạt Kết luận của Tập thể lãnh đạo UBND TP về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phục vụ Tái định cư tại khu X2 Đại Kim, Hoàng Mai.
 
Theo đó, Dự án triển khai phải đảm bảo các yêu cầu như: Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định. Sở Xây dựng và nhà đầu tư tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng đặt hàng để phục vụ tái định cư với cơ chế triển khai phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước - nhà đầu tư - người dân (thuộc đối tượng tái định cư có đăng ký mua nhà).
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND TP, báo cáo xin chủ trương của Thường trực Thành ủy.
 
Sự cần thiết hình thành phương thức đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo cơ chế đặt hàng để phục vụ tái định cư; Báo cáo những nội dung của dự án đầu tư có sử dụng đất tại X2 Đại Kim, Hoàng Mai xin chủ trương của Thường trực Thành ủy. Đề xuất Thường trực Thành ủy thông qua chủ trương, giao UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận triển khai phương thức đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo cơ chế đặt hàng để phục vụ tái định cư, trong đó có phần kiến nghị về chế độ thu tiền sử dụng đất các dự án.
 
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, nhà đầu tư thống nhất đề xuất các nội dung cụ thể về cơ chế triển khai, hoàn thành trước ngày 20/3/2017.
 
Yêu cầu nhà đầu tư, các sở, ngành của TP khẩn trương phối hợp thực hiện theo nguyên tắc triển khai song song các phần công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo sự khớp nối, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết.
 
Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng có trách nhiệm triển khai phần nhiệm vụ quy định đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu phối hợp với các sở, ngành có liên quan; Nhà đầu tư có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án; đảm bảo đầy đủ nguồn lực (tài chính, nhân lực, vật lực...) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Sau khi có chủ trương đầu tư dự án, các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giải quyết hồ sơ quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng, giao đất... đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện để nhà đầu tư có thể khởi công vào đầu tháng 5/2017.
Trần Lập
Nguồn: tuoitrethudo.vn